Studijní materiály


Užitečné materiály ke studiu, převážně vlastní výroby.

Vyhláška 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice
- učební texty: SŠS , VUT
- ukázkové testy: z roku 2013 a z ITI

Externí materiály

W3Schools Online Web Tutorials
Manuál PHP
VBS scripty